Dla Kobiet

Każda kobieta jest dla nas ważna.

Szukaj profesjonalnej i nowoczesnej położnej rodzinnej.

Opieka położnej jest bezpłatna w ramach kontraktu z NFZ, realizowana w gabinecie i w trakcie wizyt domowych.
W szczególności jest to opieka:

  • nad kobietą w okresie ciąży (edukacja, wsparcie i przygotowanie do porodu)
  • nad kobietą, dzieckiem i rodziną po porodzie (pielęgnacja, wskazówki i porady laktacyjne),w chorobach i po zabiegach ginekologicznych.

Standard Opieki Okołoporodowej

Od dnia 4 października 2012 r. obowiązują w Polsce Standardy Opieki Okołoporodowej. 

Zgodnie z nimi każda kobieta ma prawo m.in. do edukacji przedporodowej, opieki położnej środowiskowej, korzystania z niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu, wyboru dogodnej pozycji do parcia. Ponadto osobą sprawującą opiekę nad ciężarną, rodzącą, położnicą i noworodkiem może być położna, która ma ustawowe kompetencje do sprawowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

 

Wybierz swoją położną 

 

 Wypełnij deklarację i oświadczenie

Kliknij tutaj w celu pobrania deklaracji    

 Kliknij tutaj w celu pobrania oświadczenia

Plan Porodu - Kliknij tutaj w celu pobrania

 REKOMENDOWANE  PRAKTYKI  POŁOŻNYCH RODZINNYCH