II Kongres Położnych Rodzinnych- Lublin 7-8 Kwiecień 2018

FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

W dniach 7-8 kwietnia 2018 r. w hotelu Agit w Lublinie odbędzie się  II Kongres Położnych Rodzinnych.

Kongres organizowany jest w ramach działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych pod hasłem:

„BLIŻEJ KOBIETY - DALEJ OD KONKURENCJI”

 

Podczas Kongresu odbędą się panele tematyczne dotyczące:

  • zmian w ochronie zdrowia;
  • jak utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy zgodnie z wymogami ustawowymi oraz oczekiwaniami kobiet i ich rodzin;
  • ochrona danych w dokumentacji medycznej: zasady prowadzenia dokumentacji położnej rodzinnej oraz EDM;
  • odpowiedzialność osób wykonujących zawód medyczny; 
  • projekt Standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w fizjologicznej ciąży, porodzie i połogu oraz opieki nad noworodkiem;
  • konkurencyjny gabinet położnej rodzinnej, jako miejsce edukacji przedporodowej dla kobiet;
  • panel dyskusyjny – najczęstsze problemy w praktyce położnej.

 

Wśród gości zaproszonych: Konsultant Krajowy i Konsultanci Wojewódzcy, przedstawiciele NRPIP, NFZ, Kamsoft oraz firmy współtworzące nasze wydarzenie.

Opcje opłaty konferencyjnej znajdują się w formularzu rejestracyjnym w zakładce „wybierz rodzaj uczestnictwa”
Opłata konferencyjna obejmuje:
• udział w wykładach i warsztatach
• posiłki w ciągu dwóch dni oraz kolację z wieczorem niespodzianką
• nocleg z soboty na niedzielę
• certyfikat
• materiały konferencyjne

Zapraszamy!

FORMULARZ REJESTRACYJNY

REGULAMIN

 

.