Słowo wstępne

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych powstało 24.02.2017 w Szamotułach. Wobec zmieniających się realiów życia politycznego, gospodarczego, a przede wszystkim społecznego, naszą misją stało się budowanie niezależności zawodowej położnej rodzinnej oraz podejmowanie nowoczesnych działań w kierunku kształtowania opieki nad kobieta i jej rodziną .

Na naszych oczach, w niedługim czasie, dokonuje się usamodzielnienie zawodu położnej. Istotne jest, abyśmy wszyscy, a zwłaszcza osoby wykonujące zawody medyczne, mieli świadomość tego procesu. Rola i pozycja położnej w systemie opieki zdrowotnej zależy od świadomości zawodowej, profesjonalizmu, postrzegania tych grup zawodowych przez społeczeństwo, oraz postaw członków zespołu terapeutycznego.

W codziennej działalności nieustannie poszukujemy nowych metod i form pracy adekwatnych do potrzeb społecznych. Wspieramy rozwój opieki okołoporodowej oraz edukujemy społeczeństwo jak ważną rolę w świecie medykalizacji usług medycznych jest przestrzeganie praw kobiety. Motywację do działania czerpiemy z codziennego życia z naszymi rodzinami, przyjaciółmi i podopiecznymi. Zapraszamy wszystkich do korzystania z opieki położnej rodzinnej w zdrowiu i w chorobie. Doświadczenie zawodowe, jakie wnosi każdy, kogo spotkamy na naszej drodze jest dla nas bezcenne .