Witaj wśród Położnych Rodzinnych:)

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych powstało 24.02.2017 w Szamotułach. Wobec zmieniających się realiów życia politycznego, gospodarczego, a przede wszystkim społecznego, naszą misją stało się budowanie niezależności zawodowej położnej rodzinnej oraz podejmowanie nowoczesnych działań w kierunku kształtowania opieki nad kobieta i jej rodziną.

Na naszych oczach, dokonuje się usamodzielnienie zawodu położnej. Istotne jest, abyśmy wszyscy, a zwłaszcza osoby wykonujące zawody medyczne, mieli świadomość tego procesu. Rola i pozycja położnej w systemie opieki zdrowotnej zależy od świadomości zawodowej, profesjonalizmu, postrzegania tej grupy zawodowej przez społeczeństwo, oraz postaw członków zespołu terapeutycznego.

W codziennej działalności nieustannie poszukujemy nowych metod i form pracy adekwatnych do potrzeb społecznych. Wspieramy rozwój opieki okołoporodowej oraz edukujemy społeczeństwo jak ważną rolę w świecie medykalizacji usług medycznych jest przestrzeganie praw kobiety. Motywację do działania czerpiemy z codziennego życia z naszymi rodzinami, przyjaciółmi i podopiecznymi. Spotkanie z kobietą i jej rodziną na każdym etapie życia jest dla nas bezcennym doświadczeniem zawodowym.Zapraszamy wszystkich do korzystania z opieki położnej rodzinnej w zdrowiu i w chorobie.