Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych

Prezes Zarządu
Agnieszka Kamińska-Nowak

V-ce prezeski

Agnieszka Brześcińska

Halina Tłoczek

Sekretarz

Joanna Lehmann

Skarbnik

Jolanta Skałecka

 

 Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

Małgorzata Tabor

Członek

Beata Balon